Konsultointi

Tehoa prosessiin!

Tuotanto- tai suunnitteluprosessi saattaa joskus takkuilla. Edessä on haasteellisia esteitä ja omat resurssit ovat vähissä. Autamme pääsemään karikkojen yli. Hiomme prosessinne uuteen iskuun sekä innovoimme uusia toimintatapoja ja -malleja.

Otamme tarvittaessa projektinne hallinnan hoitoomme. Autamme Teitä myös rakentamaan yhtiöönne Lean tuotanto- ja/tai tuotesuunnitteluprosessin.

Projektienhallinta

Projektienhallinta oman henkilökunnan avulla ei aina ole järkevää. Projektien syklisyydestä, tiukasta aikataulusta tai kansainvälisyydestä johtuen saattaa olla viisaampaa hankkia projektipäällikkö yrityksen ulkopuolelta.

Toimimme asiakkaiden projekteissa projektipäällikkönä vastaten aikatauluista ja yhteydenpidosta asiakkaaseen. Olemme erikoistuneet vientiprojekteihin Saksaan. Pääsääntöisesti nämä projektit ovat suuntautuneet autoteollisuuteen. Vedämme myös muiden alojen projekteja käyttäen autoteollisuudesta opittuja toimintatapoja.

Lean Manufacturing ja Design

Haluaako yrityksenne ottaa tiikerinloikan ja siirtyä prosesseissa Lean tuotantoon ja/tai suunnitteluun? Perusteiden ymmärtäminen koko organisaatiossa on tärkeää. Mutta vielä tärkeämpää on uuden toimintatavan jalkauttaminen läpi organisaation. Tämä ilman kokemusta voi aiheuttaa harmaita hiuksia ja päänvaivaa. Oppimisprosessi ottaa aikaa!

Tuomme prosessiinne autoteollisuudesta opitun tietotaidon. Annamme teille avaimet, jolla Lean -toimintatapa saadaan jalkautettua. Näillä toimintatavoilla myös teidän prosessinne alkaa toteuttamaan JIT ja JIDOKA periaatteita.