PPAP (Production Part Approval Process)

Näyte-erän hyväksyntä

Ajoneuvoteollisuus vaatii osien ja komponenttien tuotantoprosessiin hyväksymiseksi AIAG:n (Automotive Industry Action Group) PPAP -toimintatapaa. Toimitukset tuotantoprosessiin voivat alkaa vasta kun tuotantoprosessi ja tuote ovat hyväksytty tämän järjestelmän vaatimusten mukaan.

Täydellinen PPAP -dokumentaatio sisältää 18 vaatimusta toimitettavalle osalle. Nämä kaikki ovat täytettävä, jotta osa saa toimitusluvan sarjatuotantoon. Tähän on hyvä varata reilusti aikaa, koska erilaiset testit ja niiden dokumentaatio kestävät noin 9 kk.

Koulutan organisaationne ymmärtämään autoteollisuuden PPAP -prosessin vaatimukset sekä tekemään täyden dokumentaation. Voin myös tehdä koko PPAP:iin liittyvän dokumentaation (mm. D-FMEA, P-FMEA, Control Plan jne.) sekä jalkauttaa toiminnot prosessiin ja hyväksyttää osan tai komponentin asiakkaallanne.

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)

Vika- ja vaikutusanalyysi

FMEA on tuotteen alkuvaiheen riskienhallintatekniikka ja ennaltaehkäisevä laatutyökalu. Menetelmä on kehityetty USA:n asevoimissa 40-luvulla ja autoteollisuus on hyödyntänyt sitä voimakkaasti 60-luvulta lähtien vaatien FMEA:n käyttöä alihankkijoiltaan. FMEA on yksi PPAP hyväksynnän vaatimus.

Laadun kannalta ennakoiva toiminta on tehokkaampaa ja edullisempaa kuin jälkijättöinen. Suomessa tekniikan hyödyntäminen toiminnan kehittämiseksi on pysynyt alhaisena vaikka se on työkaluna helppo ja tehokas. FMEA:n perusajatus on tunnistaa omassa toiminnassa olevat riskit. Kun riskit ovat tunnistettu, voidaan niiden toimintaan puuttua ja näin ollen oma toiminta kehittyy.

USA:n autoteollisuuden kattojärjestö AIAG on julkaissut omaa FMEA versiotaan 80-luvulta lähtien. Tämän rinnalle on tullut uudempi AIAG:n ja Saksan autoteollisuuden kattojärjestö VDA:n yhteinen AIAG & VDA versio FMEA:sta. Näitä käytetään tällä hetkellä rinnakkain ja ne soveltuvat hieman erilaisiin prosesseihtin. Vanhempi versio toimii erinomaisesti raakamateriaalin tuotannossa kun taas uudempi AIAG & VDA versio on luotu lähinnä osian asennusta varten kokoonpanolinjalla.

Koulutan organisaatioille FMEA:n tekemisen periaatteen, vanhemman sekä uudemman version. Tarvittaessa voin myös vetää organisaatiollenne FMEA projektin.

Asiakkaiden kommentteja

"Selkeästi ja hyvin esimerkein esitetty kokonaisuus. Kouluttaja oli ammattitaitoinen ja tunsi asiansa"