Lean Design ja Manufacturing

Jos et ota ensimmäistä askelta, et voi nähdä mihin seuraava askel johtaa

Kanban, Kaizen, Andon, Gemba ovat kaikki Toyota Production Systems (TPS) termejä. Lean tuotannon- ja tuotesuunnittelu on viimevuosina tullut vauhdilla autoteollisuudesta myös muuhun valmistavaan teollisuuteen, palveluihin sekä projektien läpivientiin. Lean johtamissysteemi poikkeaa perinteisestä ylhäältä alas johtamistyylistä.

Koulutan Lean tuotanto- ja tuotesuunnittelufilosofiaa sekä autan asiakkaitani rakentamaan Lean prosessin tuotantoon ja/tai tuotesuunnitteluun.

Lean Design

Perinteisesti suunnittelijat saavat rauhassa suunnitella tuotteen ja/tai prosessin. Useimmiten vielä niin, että ensin suunnitellaan tuote ja sen jälkeen tuotteelle valmistusprosessi. Tästä saattaa kuitenkin seurata se, että tuote on kallis tai pahimmassa tapauksessa jopa mahdoton valmistaa. Lisäksi tuotteen markkinoille tulo lykkääntyy, koska prosessin suunnittelua ei voida aloittaa ennekuin tuote on valmis.

Lean design -periaatteen mukaan tuotteen, osien valmistustyökalujen ja prosessin suunnittelu voidaan tehdä samanaikaisesti. Tämä on ratkaistu autoteollisuudessa Simultaneous Engineering toiminnalla. Tämä toimintaperiaate on laskenut tuotteen suunnittelun aloituksen ja markkinoilletulon välisen ajan alle puoleen alkuperäisestä. Muutetaan teidänkin suunnitteluprosessi tehokkaammaksi!

Lean konsultointi

Haluaako yrityksenne ottaa tiikerin loikan ja siirtyä prosesseissa Lean tuotantoon ja/tai suunnitteluun? Perusteiden ymmärtäminen koko organisaatiossa on tärkeää. Mutta vielä tärkeämpää on uuden toimintatavan jalkauttaminen läpi organisaation. Tämä, ilman kokemusta, voi aiheuttaa harmaita hiuksia ja päänvaivaa. Oppimisprosessi ottaa aikaa!

Tuon asiakkaan prosesseihin autoteollisuudesta opitun tietotaidon ja annan avaimet, jolla Lean -toimintatapa saadaan jalkautettua. Näillä toimintatavoilla myös teidän prosessinne hukka vähenee ja läpimenoaika lyhenee.

Asiakkaiden kommentteja

"Janne Welinin johdolla olemme läpivienyt tuotantoproseissamme LEAN-projektin, jonka tulokset ovat olleet alalla ennennäkemättömiä. Tuotannon läpimenoaika on lyhentynyt lähes 60%."

"Suunnittelumme siirtyi Welin johdolla lean toimintatapaan. Tuoteiden suunnitteluaika on lyhentynyt lähes 50% samalla kun tuotannon aloituksen hukka on pienentynyt minimaaliseksi."