ISO 9001:2015

ISO 9001 -standardi uudistui. Muutoksen myötä entinen laatujärjestelmä muuttui kokonaisvaltaiseksi johtamisjärjestelmäksi, jonka avulla hallitaan yrityksen prosesseja, toimittajia ja pidetään huolta asiakastyytyväisyydestä.

Johtamisjärjestelmä on jokaisessa yrityksessä yksilöllinen, mutta sen on toteutettava standardin vaatimukset ja katettava yrityksen koko toiminta. Oikein luotuna laatujärjestelmä tukee yrityksen strategiaa, selkeyttää toimintatavat ja vastuut, tuo oleellisen tiedon esille ja ohjaa kehittämään toimintaa systemaattisesti jatkuvan parantamisen kautta. Näin toteutettuna se vahvistaa yrityksen strategista johtamista ja ohjaa päivittäisen työskentelyn kohti vakioituja toimintatapoja.

Olen toteuttanut useita ISO 9001:2015 -järjestelmiä suomalaisille pienille ja keskisuurille yritykselle. Yrityksien liiketoiminta on sijoittunut metalli-, koneenrakennus- ja ajoneuvoteollisuuteen. Osa heistä on valmistanut omia tuotteita ja osa alihankintaa. Jokainen johtamisjärjestelmä on räätälöity yrityksen toimintatapoja noudattamalla ja ne ovat sertifioitu ulkopuolisen yrityksen toimesta.

Onko ISO 9001:2015 -laatujärjestelmän käyttöönotto yrityksessänne ajankohtainen? Luodaan yhdessä yritykseenne uusi johtamisjärjestelmä hyväksi havaittujen toimintatapojen avulla.

IATF 16949:2016

IATF 16949 on autoteollisuuden lisäosa ISO 9001:2015 standardille. Se noudattaa ISO standardien Annex SL -rakennetta. IATF standardi täydentää ja täsmentää ISO 9001:2015 järjestelmän vaatimuksia.

IATF 16949 (Inteernational Automotive Task Force) on autoteollisuuden toimialan yhteinen laatujärjestelmästandardi, joka helpottaa laatujärjestelmävaatimusten ja toteutuksen esittämistä toimitusketjussa. Se määrittelee autonvalmistajien vaatimukset alihankkijoiden ja toimittajien laadunhallintajärjestelmille.

IATF tehtävä on luoda konsensus kansainvälisen laatujärjestelmän vaatimuksista, ensisijaisesti suorille alihankkijoille, sekä kehittää yhdenmukaiset käytännöt kolmannen osapuolen todentamiselle. IATF 16949:2016 painopisteet ovat riskienhallinta ja tuoteturvallisuus, selkeä erottelu asiakas- ja asiakaskohtaisille vaatimuksille, tuotteen jäljitettävyysvaatimukset, sulautettujen järjestelmien laadunhallinta, takuukäsittely, vaatimukset toimittajille ja yritysvastuu.

IATF järjestelmän implementointi yrityksen toimintaan ottaa aikaa yhdestä vuodesta eteenpäin. Jos yrityksellä ei ole aikaisempaa kokemusta autotellisuuden proseseista, saattaa IATF vaatimukset kuulostaa mahdottomilta toteuttaa. Tällaisessa tapauksessa kannattaa projektiin liittää aikaisessa vaiheessa resurssi, jolla on kokemusta järjestelmän vaatimuksista. Näin selvitään ylimääräisiltä sakkokierroksilta ja säästetään aikaa ja rahaa. Olen ollut rakentamassa asiakkaille useampia autoteollisuuden järjestelmiä ja tiedän mitkä haasteet ovat edessä. Jos IATF 16949:2016 on tullut teille ajankohtaiseksi, olkaa ajoissa yhteydessä, jotta voimme yhdessä suunnitella teille parhaan ratkaisun.