ISO 9001:2015

ISO 9001 -standardi uudistui. Muutoksen myötä entinen laatujärjestelmä muuttui kokonaisvaltaiseksi johtamisjärjestelmäksi, jonka avulla hallitaan yrityksen prosesseja, toimittajia ja pidetään huolta asiakastyytyväisyydestä.

Johtamisjärjestelmä on jokaisessa yrityksessä yksilöllinen, mutta sen on toteutettava standardin vaatimukset ja katettava yrityksen koko toiminta. Oikein luotuna laatujärjestelmä tukee yrityksen strategiaa, selkeyttää toimintatavat ja vastuut, tuo oleellisen tiedon esille ja ohjaa kehittämään toimintaa systemaattisesti jatkuvan parantamisen kautta. Näin toteutettuna se vahvistaa yrityksen strategista johtamista ja ohjaa päivittäisen työskentelyn kohti vakioituja toimintatapoja.

Olen toteuttanut useita ISO 9001:2015 -järjestelmiä suomalaisille pienille ja keskisuurille yritykselle. Yrityksien liiketoiminta on sijoittunut metalli-, koneenrakennus- ja ajoneuvoteollisuuteen. Osa heistä on valmistanut omia tuotteita ja osa alihankintaa. Jokainen johtamisjärjestelmä on räätälöity yrityksen toimintatapoja noudattamalla ja ne ovat sertifioitu ulkopuolisen yrityksen toimesta.

Onko ISO 9001:2015 -laatujärjestelmän käyttöönotto yrityksessänne ajankohtainen? Luodaan yhdessä yritykseenne uusi johtamisjärjestelmä hyväksi havaittujen toimintatapojen avulla.